User pre-registration form page.

Pokyny k vyplnění

  • Služba je určena těm, kteří dosud nejsou zaregistrováni jako čtenáři knihovny, ale potřebují si objednat dokument z fondu knihovny
  • Po předregistraci je nutná registrace v knihovně do 7 kalendářních dní, po této lhůtě bude předregistrace automaticky zrušena
  • Předvyplněné údaje budou ověřeny při registraci v knihovně na základě vašich dokladů
  • Údaje (mimo hesla) vyplňujte s diakritikou
  • Diakritika v hesle není povolena, minimální délka hesla je 6 znaků
  • Pole označena znakem * jsou povinná
  • Mobil a e-mail jsou využívány k odesílání informací z knihovny (blížící se konec výpůjční lhůty, výzva k vyzvednutí rezervovaných dokumentů a pod.)

User's personal data protection
Fields marked with * are obligatory.

Personal data

(Enter date in format DD.MM.YYYY)

(Telephone number for service SMS - format: 9 or 12 numbers)

Permanent residence
Contact (temporary) address
Next data
Access password