Pre-registration (child)

User pre-registration form page.

Pokyny k vyplnění dětské předregistrace

  • Služba je určena rodičům, kteří chtějí předregistrovat dítě, které dosud není zaregistrováno jako čtenář knihovny, ale potřebují si objednat dokument z fondu knihovny
  • Po předregistraci je nutná osobní návštěva v knihovně do 7 kalendářních dní, po této lhůtě bude předregistrace automaticky zrušena
  • Předvyplněné údaje budou ověřeny při registraci v knihovně na základě vašich dokladů
  • Údaje (mimo hesla) vyplňujte s diakritikou
  • Diakritika v hesle není povolena, minimální délka hesla je 6 znaků
  • Pole označena znakem * jsou povinná
  • Mobil a e-mail jsou využívány k odesílání informací z knihovny (blížící se konec výpůjční lhůty, výzva k vyzvednutí rezervovaných dokumentů a pod.)

User's personal data protection
Fields marked with * are obligatory.

Personal data

(Enter date in format DD.MM.YYYY)

Permanent residence
Contact (temporary) address
Legal representative's information
Next data
Access password

Enter the password without diacritics. Min. 6 characters.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.