trestní právo procesní

subject heading

subject heading

Topical termtrestní právo procesní
See linkprávo trestní procesní
See alsotrestní řízení
policejní vyšetřování
trestní právo
Linking entryprocedural criminal law
Conspect343 - Trestní právo
DatabaseSoubor věcných témat
Referenceslupa (3) - Soubor věcných témat
lupa (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
lupa (33) - Books
lupa (1) - Serials
lupa (5) - Serials