1. Plastika zhmotnila tragédii umučených táborských Židů / Karel Peřina , Hana Jančíková , Pavla Přívozníková , Tomáš Jelínek ; Jana Heřmánková ; foto Jana Heřmánková.   -- In:  Českobudějovické listy -- 11/247 (23.10.2002), s. 11 : il.. 

    article