Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cbvk_us_auth m0101515 xkni^"
 1. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Archivy a registratury na zabraném velkém majetku pozemkovém : pokus o výklad §u 33. zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 320 Sb. z. a n. / Antonín Markus.    V Praze : Nákladem vlastním, 1926 . 14 s. - P 8.769
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100
  Lidická příruční sklad01/000

 2. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Jan Helbling z Hirzenfeldu profesor historických věd pomocných na Universitě pražské 1789 - 1865 : nástin rodu a života / napsal Antonín Markus.    Praha : [s.n.], 1933 . 24 s. - P 8.914
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100
  Lidická příruční sklad00/100

 3. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Knížete ze Schwarzenberku zámek Hluboká nad Vlt. a zámek Ohrada s lesním a lovčím museem : stručný přehled dějinný a průvodce / napsali František Janovský, Antonín Markus.    V Českých Budějovicích : Nákladem Svazu českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, 1936 . 48 s. il. - P 5.769
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/400
  Lidická příruční sklad10/000

 4. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Pamětní kniha obecní : dar ministerstva školství a národní osvěty / Antonín Markus.    V Praze : Státní nakladatelství, 1923 . 32 s. - P 7.452
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/300

 5. Pamětní kniha obecní / Antonín Markus.    V Praze : Státní nakladatelství, 1922 . 32 s. - NE 1.730
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická01/000

  book
 6. Rod knížat ze Schwarzenberku / Antonín Markus.    [Třeboň] : Svaz českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, 1936 . 92 s., [39] s. příl. il. - P 9.931
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/400

 7. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Rodinná kronika : populární úvod do studia rodopisného : genealogie / Antonín Markus.    V Praze : Nákladem Československé akciové tiskárny, 1926 . 77 s. il. - P 8.675
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/300

 8. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Soupis prací vrchního archiváře PhDr. Antonína Markuse / František Navrátil.    [S.l. : s.n., 1967?] . 10 s. - P 3.794
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/200

 9. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Stavovské apologie z roku 1618 : příspěvek k publicistice českého povstání / napsal Antonín Markus.    V Praze : Nákladem vlastním, 1911 . 64 s. - P 8.676
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/200

 10. Zámek Hluboká nad Vlt. a zámek Ohrada s lesním a lovčím museem : stručný přehled dějinný a průvodce / napsali František Janovský, Antonín Markus.    V Č. Budějovicích : Nákladem Svazu českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, 1934 . 40 s. il. ; - P 3.092
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/200


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.