1. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
    Hospodaření lidskou prací / přednesl Vilém Forster ve schůzi společnosti pořádané dne 21. listopadu 1927 v Praze.    V Praze : Česká národohospodářská společnost, 1928 . 15 s. - Call number : C 21.109
    Umístění:
    BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReserved
    Lidická00/100