Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cbvk_us_auth m0016101 xkni^"
 1. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Aktuální otázky odměňování práce / Josef Brčák, Hana Brýdlová.    Praha : Horizont, 1973 . 104, [1] s. - C 91.024
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/000

 2. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Ekonomika zemědělských odvětví I..    Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 . 1 sv. - S 14.763/1
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/000

 3. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Karel Marx a problémy politické ekonomie socialismu / A.A. Arakeljan.    Praha : Horizont, 1971 . 33, [3] s. . ISBN (Brož.) - C 84.820
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/000

 4. Mikroekonomie : materiály ke studiu / Josef Brčák ... [et al.].    V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 . 241 s. il. ; . ISBN 80-213-1333-1 - S 31.206
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/000

 5. Mikroekonomie : základní vztahy a výpočty / Josef Brčák ... [et al.].    V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2006 . 204 s. il. ;
  . ISBN 80-213-1541-5 (brož.) - S 31.797
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/000

 6. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Mzdy v soudobém kapitalismu / Josef Brčák, Hana Brýdlová.    Praha : Horizont, 1976 . 176 s. - C 202.008
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/000

 7. Osnovy kursu politické ekonomie pro university, vysoké školy pedagogické a pro neekonomické fakulty technických a zemědělských vysokých škol / vyprac. kolektiv pod ved. J. Brčáka.    Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955 . 38 s. - C 19.379
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100

 8. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Politická ekonomie socialismu : Učební text pro studium politické ekonomie. [Seš. 1], Zboží, peníze a zákon hodnoty za socialismu / Zprac. Miroslav Kadlec ; [Předmluva:] Josef Brčák.    Praha : SPN, 1965 . 70, [2] s. - C 56.368
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/000

 9. Přestavba hospodářského mechanismu v zemědělsko-potravinářském komplexu : Určeno pro stud. fak. výrobně-ekon. / Josef Brčák, Jan Zavíral.    Praha : Vysoká škola ekonomická, 1989 . 50 s. tb., schémata ; . ISBN 80-7079-600-6

  Přestavba hospodářského mechanismu v zemědělsko-potravinářském komplexu
 10. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Rozdělování podle práce a problémy životní úrovně za socialismu : [učeb. pomůcka pro výuku marxismu-leninismu na vys. školách] / Josef Brčák, Miloslav Kotlaba.    Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973 . 116 s. - C 92.078
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.