1. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Komunistická výchova v pracích na školním pozemku na ZDŠ / J. Bodlák, M. Bodláková.    České Budějovice : Krajský pedagogický ústav, 1974 . 42 s. - Call number : P 10.044
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100

 2. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Metodické pokyny pro pěstitelské práce v 7. ročníku experimentálních základních škol.    Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981 . 126 s. - Call number : C 227.856
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická01/000

 3. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Pěstitelské práce ve 4. ročníku základní školy / Jiří Bodlák.    V Českých Budějovicích : Krajský pedagogický ústav, 1984 . 9 l. - Call number : P 11.478
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100

 4. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Práce na pozemku ZDŠ. 2, Nauka o půdě, Osivo a sadba, Ochrana rostlin, Pěstování zeleniny a okrasných rosltin, Ovocnictví / M. Slípka, J. Bodlák.    České Budějovice : Krajský pedagogický ústav, 1973 . 102 s. - Call number : P 10.019/2
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100

 5. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Práce na pozemku ZDŠ. 4, Metodika pěstitelských prací na ZDŠ /.    České Budějovice : Krajský pedagogický ústav, 1975 . 99 s. - Call number : P 10.019/4
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100

 6. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Práce na pozemku ZDŠ. 3, Pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, ekonomika a organizce zemědělské výroby / M. Slípka, J. Bodlák.    České Budějovice : Krajský pedagogický ústav, 1974 . 73 s. - Call number : P 10.019/3
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100

 7. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Práce na pozemku ZDŠ. 1, Praktické práce a pokusy / M. Slípka, J. Bodlák.    České Budějovice : Krajský pedagogický ústav, 1973 . 79 s. - Call number : P 10.019/1
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická00/100

 8. RETRO-CATALOGUING - SHORT RECORD
  Stav vyučování pracím na pozemku na ZDŠ v Jihočeském kraji / Jiří Bodlák, Miroslav Slípka.    České Budějovice : Pedagogická fakulta, 1976 . 85 s., 19 s. příl. - Call number : P 8.789
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Lidická02/100