Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cbvk_us_auth m0011237 xkni^"
 1. Drahé kameny z koruny svatováclavské. Díl druhý / [Viktor Josef Bezděka] . Sv. Vojtěcha hrob a ostatky na hradě pražském / [sepsal Jan Kř. Votka].    V Praze : Nákladem Dědictví Svatojánského, 1880 . 617, xiv s. portréty ; . ISBN (Váz.) - 4RE 341
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/100

 2. Drahé kameny z koruny Svatováclavské, čili, Životy Světců, Blahoslavenců a domněním svatých národa českoslovanského / [Viktor Josef Bezděka].    V Praze : Nákladem Dědictví Svatojanského, 1871 . 506, [42] s. il. . ISBN (Váz.) - 4RE 340
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/100

 3. Drahé kameny z koruny Swatowácslawské, čili, Žiwoty Swětců, Blahoslawenců a domněním swatých národa českoslowanského / [Viktor Josef Bezděka].    W Praze : Nákladem Dědictwí Swatojanského : Na skladě Jar. Pospíssila ; w Olomouci : Na skladě E. Hölzla ; w Brně : Na skladě K. Winikra, 1871 . 554, [40] s.

  Drahé kameny z koruny Swatowácslawské, čili, Žiwoty Swětců, Blahoslawenců a domněním swatých národa českoslowanského


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.