1. Cestou za štěstím : kniha pro školní dítky / napsal K. Balík.    V Praze : Nákladem Dědictví Svatojanského, 1920 . 144 s. . ISBN (Brož.) - Call number : 4RE 1.040
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/100

 2. Dědův odkaz : kniha pro dospívající jinochy / napsal K. Balík.    V Praze : Nákladem "Dědictví Svatojanského", 1915 . 256 s. . ISBN (Váz.) - Call number : 4RE 6.716
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/200

 3. Druhá nedělní a sváteční čítanka / napsal K. Balík.    V Praze : Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého", 1925 . 331 s. . ISBN (Váz.) - Call number : 4RE 5.316
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/300

 4. Jubilejní pouť Moravanů do Říma roku 1908 / popisuje K. Balík.    V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1908 . 92 s. - Call number : 4RE 1.039
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/100

 5. Květnice : kniha pro dívky / napsal K. Balík.    V Praze : Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1917 . 350 s. . ISBN (Váz.) - Call number : 4RE 6.717
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/100

 6. Matka : kniha pro matky / napsal K. Balík.    V Praze : Dědictví Svatojanské, 1918 . 304 s. - Call number : 4RE 6.715
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/100

 7. Otec : kniha pro otce / napsal K. Balík.    V Praze : Nákladem "Dědictví Svatojanského", 1919 . 222 s. - Call number : 4RE 6.714
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/200

 8. 8.Otec

  Otec : kniha pro otce / napsal K. Balík.    V Praze : Dědictví svatojanské, 1919 . 222 s.

  Otec
 9. Třetí nedělní a sváteční čítanka. Část druhá / napsal K. Balík.    V Praze : Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1929 . 177 s. - Call number : 4RE 5.318/2
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/200

 10. Třetí nedělní a sváteční čítanka. Část první / napsal K. Balík.    V Praze : Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1928 . 185, xiii s. - Call number : 4RE 5.317
  Umístění:
  BranchAvailableUnavail. / In-house use onlyLoanedReservedPlace
  Zlatá Koruna00/100