Number of the records: 1  

sémantika

 1. subject heading

  subject heading

  Topical termsémantika
  See also interpretace textů
  palindromy
  Narrower term: abstraktní pojmy
  Narrower term: determinace (lingvistika)
  Narrower term: diskurzivní analýza
  Narrower term: indexické výrazy
  Narrower term: intenzifikace (lingvistika)
  Narrower term: kvantifikace (lingvistika)
  Narrower term: logická sémantika
  Narrower term: modalita (lingvistika)
  Narrower term: onomaziologie
  Narrower term: posesivita (lingvistika)
  Narrower term: psychosémantika
  Narrower term: strukturní sémantika
  Narrower term: vágnost slov
  Broader term: lingvistika
  Linking entrysemantics
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (16) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (86) - BOOKS
Number of the records: 1