Record detail

Number of the records: 1  

Latinské pastorely

 1. View book information on page www.obalkyknih.cz

  notated music


   Sehling, Josef Antonín, 1710-1756
  ISBN 9788088081173
  Call numberHB 14.483
  Latinské pastorely
  BranchPlaceInfoSignature
  Lidická ( hudební )k vypůjčeníHB 14.483   

  Title statementLatinské pastorely = Latin Pastorellas = Lateinische Pastorellen
  Main entry-name Sehling, Josef Antonín, 1710-1756
  ISBN9788088081173
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPrinted Music
  "Pastorální skladby Josefa Antonína Sehlinga (1710–1756) představují svébytný kompoziční počin na poli české chrámové hudby v době předbrixiovské. Pozornost zasluhují tím spíše, že z tohoto stylově přechodového údobí není zachováno a zpřístupněno takové množství skladeb, jež by umožnilo vytvořit si bližší představu o charakteristických znacích různých druhů české chrámové tvorby té doby. Zvláštní skupinu v ní s ohledem na liturgický rok tvoří skladby spojené s adventem a Vánocemi. Údobí vánočních svátků je na českém území po dlouhá staletí tou nejoblíbenější částí církevního roku, což se promítá i do bohaté a v mnoha směrech etnicky specifické písňové tvorby v českých zemích. „Veselí a radostní zpěvové adventní“ jsou v našich písemných pramenech – v graduálech, v knihách rorátních, v kancionálech aj. – už od 15. století doloženy v nemalém počtu, a protože s každou další epochou přibývaly další, představují ve svém souhrnu velice rozsáhlou písňovou skupinu. Jestliže v 15.–16. století se mělo „pobožnými zpěvy a písničkami články víry křesťanské, čest a chválu Boží s horlivou pobožností připomínati“, pak baroko jim dalo ještě jinou dimenzi." In SEHLING, Josef Antonín. Latinské pastorely =: Latin Pastorellas = Lateinische Pastorellen. ISBN 9788088081173. Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU
  Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.