Number of the records: 1  

Bílek z Bilenbergu, Jiří, asi 1588-1657

 1. person

  person

  Personal nameBílek z Bilenbergu, Jiří, asi 1588-1657
  See linkz Bílenberka, Jiří Bílek, asi 1588-1657
  Kořimský, Jiří, asi 1588-1657
  Šultys, Jiří, asi 1588-1657
  Bilek, Giřj, asi 1588-1657
  Bílek, Jiří, asi 1588-1657
  Bílek z Bilenberku, Jiří, asi 1588-1657
  Bílek z Bílenberka, Jiří, asi 1588-1657
  Bilek a Bilenbergk, Georg, asi 1588-1657
  Birth Rajhrad (Česko) - 1588
  Death Český Krumlov (Česko) - 25.05.1657
  Place of activity Český Krumlov (Česko)
  Keywords katoličtí kněží - Čechy jižní (Česko)
  BiographyNarodil se asi roku 1588 v Rajhradu (Česko), zemřel 25. května 1657 v Českém Krumlově (Česko). Katolický kněz, farář, církevní hodnostář a vlastenec. Po vysvěcení na kněze působil jako farář v několika farnostech, byl kanovníkem vyšehradské kapituly, arciděkanem v Kutné Hoře, děkanem Kolegiátní kapituly staroboleslavské a zároveň vikářem Kouřimského vikariátu. Roku 1630 byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Bilenbergu. Od roku 1642 působil jako arciděkan v Českém Krumlově.
  Source data foundPNP-LA ; PNP-LA (autoritní forma, odkaz viz) ; Budič Křestianské Pobožnosti Z Sedmi Knjžek složený Pracy a Nákľadem Dwogi Ctihodného Mistra Kněze Giřjho Bilka, Faráře Chotěssowského. ... wytisstěný w Starém Městě Pražském V Tobiásse Leopolda. Léta 1617 (odkazy viz) ; Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010 (odkazy viz, biografické údaje) ; www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 6. 6. 2017 (odkaz viz, biografické údaje) ; Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti, 2008-2010 (autoritní forma, biografické údaje) ; Nowy Zákon : wnowě do Česstiny přeložený. (Na titulním listu rukou: Ex legato Rdmi.Georgij Bilek a Bilenbergk Archidiaconi Crumloviensis Catalogo Collegij Societatis Jesu Crumlovij inscriptus 1657. Stejný přípisek i na A2a.) -- [Ivančice : Tiskárna bratrská, 1568]. (odkaz viz)
  URLhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_B%C3%ADlek_z_Bilenberku http://aleph.nkp.cz/orst/stt20110046082_1.jpg
  DatabaseSoubor regionálních autorit - osobní jména
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.