1. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  10. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 17. a 18. dubna 1984 : o úkolech a rozvoji strojírenství, elektrotechnického a hutního průmyslu po 16. sjezdu KSČ.    Praha : Svoboda, 1984 . 69 s. - Signatura : C 238.059
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  100 zlepšovacích návrhů na úsporu materiálu ve strojírenství : určeno konstruktérům, technologům, mistrům a zlepšovatelům / Bohuslav Růžička.    Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961 . 127, [1] s. - Signatura : C 37.189
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  12. konference konstruktérů a projektantů = 12. Konferenz von Konstrukteuren und Projektanten : Praha 1990, Čes. strojnická společ., Dům techniky ČSVTS : Sborník přednášek.    Praha : Dům techniky ČSVTS, 1990 . 246 s. obr., schémata ; . ISBN 80-02-00496-5 - Signatura : C 269.961
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  200 technických zlepšení z československého strojírenství / Jan Vrdlovec.    Praha : Práce, 1961 . 117 s. il. ; - Signatura : C 39.018
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  250 amerických zlepšovacích návrhů ve strojírenství / Bohumil Dobrovolný.    Praha : Práce, 1965 . 94 s. il. - Signatura : C 54.121
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  500 příkladů úsporného konstruování / Tomáš Johánek.    Praha : Práce, 1969 . 122, [1] s. il. ; - Signatura : C 67.859
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  500 vtipných nápadů pro dílny : sbírka technologických novinek a zlepšovacích návrhů ze světového strojírenství : pro novátory a zlepšovatele, dělníky, mistry, techniky a technology ve strojírenství / [Autor:] Bohumil Dobrovolný.    Praha : Práce, 1960 . 138, [2] s. - Signatura : C 35.167
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  50 let parních turbin První brněnské strojírny, závodů Klementa Gottwalda, národního podniku v Brně / sepsal kolektiv konstruktérů za ved. Františka Micheleho a Miloslava Lifky ; předmluva J. Pešl.    Praha : SNTL, 1955 . 181 s. il. ;
  - Signatura : C 27.475
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Abeceda dílenské matematiky : učebnice základů matematiky pro dělníky a techniky / Bohumil Dobrovolný.    Praha : ROH - Práce, 1955 . 181 s. il., tab. - Signatura : C 18.248
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Abeceda strojnického kreslení : návod, jak číst a kreslit technické výkresy - příručka a učebnice pro techniky, zlepšovatele, učně a studenty odborných škol.    Praha : Práce, 1955 . 151 s. il. - Signatura : C 16.924
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000