1. Kapitál v 21. století - teoretické a praktické aspekty / Jiří Dušek a kol..    České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018 . 144 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7556-031-5 - Signatura : C 382.762
  Umístění: 336.7 - Peníze. Měna. Bankovnictví. Kapitálový trh
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 2. Metody oceňování podniku : proces ocenění - základní metody a postupy / Miloš Mařík a kolektiv.    Praha : Ekopress, 2011 . 494 s. il. ; . ISBN 978-80-86929-67-5 - Signatura : C 363.503
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Metody oceňování podniku pro pokročilé : hlubší pohled na vybrané problémy / Miloš Mařík a kolektiv.    Praha : Ekopress, 2011 . 548 s. il. ; . ISBN 978-80-86929-80-4 - Signatura : C 363.504
  Umístění: 654/659 - Telekomunikace. Polygrafie. Vydavatelství. Doprava. Pošta. Účetnictví. Reklama
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Nákladový model stavební výroby pro oceňování podniků a jeho využití ve znalecké praxi : teze habilitační práce, obor soudní inženýrství = Cost model of the structural production for the evaluation of firms and its application in the expert practice / Leonora Marková.    Brno : VUTIUM, 2005 . 39 s. . ISBN 80-214-2876-7 - Signatura : C 317.652
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Několik úvah k oceňování podniků / Petr Zima.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 9, č. 5 (2017), s. 139-142. 

  článek
 6. Oceňování : čtvrtletník.    Praha : Oeconomica, 2008- . Roky odběru: 2008- . ISSN 1803-0785 , Čísla a Svazky

  Oceňování
 7. Oceňování podniku / Eva Kislingerová.    Praha : C.H. Beck, 1999 . xiv, 304 s. . ISBN 80-7179-227-6 - Signatura : C 294.836
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Oceňování podniku : ekonomické aspekty / Jan Mlčoch.    Praha : Linde, 1998 . 159 s. il. . ISBN 80-7201-145-6 - Signatura : C 293.163
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Oceňování podniku : základy - metody - praxe.    Praha : Linde, 1991 . 165 s. - Signatura : C 272.413
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. Oceňování podniku / Eva Kislingerová.    Praha : C.H. Beck, 2001 . xvi, 367 s. . ISBN 80-7179-529-1 - Signatura : C 303.410
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010