1. Africká sbírka = The African collection : František Vladimír Foit / Jana Jiroušková, Lukáš Pecha.    Praha : Národní muzeum, 2009 . 280 s. il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7036-261-7 (brož.) - Signatura : C 341.434
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Hudební00/100

 2. Albert Sachse's collection in the National Museum / Jana Jiroušková in collaboration with Monika Baďurová ... [et al.].    Prague : National Museum, 2011 . 205 s. il. (některé barev.) ; . ISBN 978-80-7036-318-8 (brož.) - Signatura : B 52.339
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Collecting experience in the 1930s : Indonesian and Pacific collections of Růžena Charlotta Urbanová in the National Museum / Fiona Kerlogue, Dagmar Pospíšilová ; English translation: Valerie Talacko.    Prague : National Museum, 2018 . 271 stran ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-7036-577-9 - Signatura : B 57.894
  Umístění: 39 - Kulturní antropologie. Národopis. Zvyky. Lidové umění
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Dakotská kultura na rozcestí : Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 = Dakota culture at the crossroads : Vojta Náprstek and his Dakota collection from 1856 / Kateřina Klápšťová. Exkurz: luky a šípy v kultuře Dakotů = Excursion: bows and arrows in the Dakota culture / Otokar Homola ; překlad do angličtiny: Zdeňka Schormová.    Praha : Národní muzeum, 2016 . 231 stran ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-7036-494-9 - Signatura : B 56.288
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Emil Holub's Collection in the National Museum / Jana Jiroušková ... [et al.].    Prague : National Museum, 2011 . 204 s. il. (některé barev.) ; . ISBN 978-80-7036-329-4 (brož.) - Signatura : B 52.341
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. The exotic salon of the master of the house : the history of the Václav Stejskal Collection / Helena Heroldová.    Praha : Národní muzeum, 2011 . 139 s. il. (některé barev.), portréty ; . ISBN 978-80-7036-307-2 (brož.) - Signatura : C 346.163
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. František Kretz & Alice Masaryková : výstava : Národopisné muzeum Národního muzea = exhibiton : Ethnographic Museum of the National Museum.    [Praha] : Národní muzeum, [2019] . 30 stran ilustrace (některé barevné), portréty ; . ISBN 978-80-7036-589-2 - Signatura : C 388.154
  Umístění: 391 - Odívání. Móda. Kroje
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Josef Wünsch : cestovatel / Jana Filák Müldnerová.    Praha : Národní muzeum, 2011 . 192 s. il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty, faksim. ; . ISBN 978-80-7036-321-8 (brož.) - Signatura : C 346.165
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. Koutní plachty Slovenska / Monika Tauberová.    Praha : Národní muzeum, 2017 . 142 stran ilustrace (převážně barevné) ; . ISBN 978-80-7036-536-6 - Signatura : C 377.069
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. Koutní plachty z Humpolecka, Pelhřimovska a Počátecka / Helena Nováková.    Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 2006 . 123 s. il. (převážně barev.), mapa ; . ISBN 80-903488-7-4 (váz.) - Signatura : C 324.598
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/100