1. 100. Saulova smrt / arcibiskup Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 68, č. 3 (2013), s. 6-7 .  il.

  článek
 2. 101. Kde byl David, když Saul umíral? / arcibiskup Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 68, č. 4 (2013), s. 7.  il.

  článek
 3. 102. Davidův žalospěv / arcibiskup Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 68, č. 5 (2013), s. 5. 

  článek
 4. 103. Muž hanby / arcibiskup Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 68, č. 6 (2013), s. 8. 

  článek
 5. 110 Davidovo pokání / vladyka +Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 70, č. 10 (2015), s. 3-5.  ilustrace

  článek
 6. 116 David prchá před svým synem / Simeon, arcibiskup omoloucko-brněnský.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 71, č. 3 (2016), s. 5-7.  Ilustrace

  článek
 7. 117 Konec vzpoury se blíží / Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 71, č. 4 (2016), s. 8-10. 

  článek
 8. 118 Abšalómova smrt / Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 71, č. 5 (2016), s. 4-6.  Ilustrace

  článek
 9. 123 Davidovy poslední pokyny / Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 71, č. 11 (2016), s. 5-7.  Ilustrace

  článek
 10. 124 Počátek Šalomounova království / Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 71, č. 12 (2016), s. 5-6.  Ilustrace

  článek