1. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  5 let archeologického výzkumu v Plotištích nad Labem : Katalog k výstavě v Hradci Králové v r. 1966 / [Autoři:] A. Rybová, V. Vokolek.    Hradec Králové : Muzeum Zdeňka Nejedlého, 1966 . 24, [1] s. - Signatura : C 58.944
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 2. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách = Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice – Na Pískách / Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý - eds..    Brno : Moravské zemské muzeum, 2012 . 153 s. il., 1 mapa ; 1 plán (30 x 40 cm) . ISBN 978-80-7028-394-3 (brož.) - Signatura : B 53.241
  Umístění: 572 - Antropologie. Morfologie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 3. Arény předků : posvátno a rituály na počátku eneolitu = Ancestral arenas : cult and ritual at the beginning of the Eneolithic Period / Petr Krištuf, Jan Turek a kol. Martin Gojda, Klement Rejšek, Ladislav Rytíř, Ondřej Švejcar, Valerie Vranová.    Plzeň : Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2019 . 342 stran ilustrace (některé barevné), mapy ; . ISBN 978-80-261-0851-1 - Signatura : B 58.624
  Umístění: 903 - Dějiny pravěku
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická02/000

 4. Archaeologica Pragensia : archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy.    Praha : Muzeum hlavního města Prahy, [1980]- . Roky odběru: 1980-83,85-2005,08- . ISSN 0231-6390 , Čísla a Svazky

  Archaeologica Pragensia
 5. Archeologia technica ... : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami : přednášky ze seminářů ....    V Brně : Technické muzeum, 1992- . Roky odběru: 2014- . ISSN 1805-7241 , Čísla a Svazky

  Archeologia technica
 6. Archeologická studia : sborník z 1. studentské konference katedry archeologie FF ZČU v Plzni / editor Petr Krištuf.    Plzeň : Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010 . 197 s. il., mapy, plány ; . ISBN 978-80-7043-949-4 (brož.) - Signatura : C 341.493
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 7. Archeologické výzkumy na Vysočině : [seznam výzkumů, studie, recenze a zprávy].    Jihlava : Muzeum Vysočiny, 2007- . Roky odběru: 2007- . ISSN 1805-9074 , Čísla a Svazky

  Archeologické výzkumy na Vysočině
 8. Archeologický průzkum památek zahradního umění / Martin Gojda, Jan Hladký, Jiří Janál, Milan Jančo, Peter Milo, Lenka Lisá, Jan Petřík, Lubomír Prokeš.    Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015 . 99 stran ilustrace (převážně barevné) ; . ISBN 978-80-7480-030-6 - Signatura : C 365.212
  Umístění: 712 - Plánování krajiny. Zahrady. Parky
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 9. Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích / Jindra Hůrková a kolektiv.    V Klatovech : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše ; [Chanovice] : Obec Chanovice, 2014 . 435 s. il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; . ISBN 978-80-86104-32-4 (váz.) : - Signatura : B 54.398
  Umístění: 902 - Archeologie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Archeologický výzkum plošiny před jeskyní Pekárnou / Bohuslav Klíma.    Praha : Academia, 1974 . 78 s., [4] s. obr. příl. il. ; . ISBN (Brož.) : - Signatura : C 95.798
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000