1. 33 let archeologické práce na zámku v Bílině : nejvýznamější [sic] objevy z let 1971-2004 / [Peter Budinský].    Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2007 . 154 s. il., mapy ; . ISBN 978-80-85321-47-0 (v knize neuvedeno : brož.) - Signatura : B 48.706
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 2. Die älteste Kultur der Tschechoslowakei / Leonhard Franz. Die fossilen Wirbeltierreste der paläolithischen Station in Krumnmau / Adalbert Liebus.    Prag : Verlag der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik ; Reichenberg : Für den Buchhandel im Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus, 1936 . 107 s., 13 l. obr. příl. il. ; . ISBN (Brož.) - Signatura : C 340.297
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/100

 3. Antické umění v moravských sbírkách a nálezech : průvodce výstavou / Marie Dufková, Marie Pardyová, Jana Čižmářová.    Brno : Moravské zemské muzeum, 1997 . 19 s. il. (část. barev.) ; . ISBN 80-7028-102-2 - Signatura : C 289.190
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 4. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách = Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice – Na Pískách / Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý - eds..    Brno : Moravské zemské muzeum, 2012 . 153 s. il., 1 mapa ; 1 plán (30 x 40 cm) . ISBN 978-80-7028-394-3 (brož.) - Signatura : B 53.241
  Umístění: 572 - Antropologie. Morfologie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 5. Arény předků : posvátno a rituály na počátku eneolitu = Ancestral arenas : cult and ritual at the beginning of the Eneolithic Period / Petr Krištuf, Jan Turek a kol. Martin Gojda, Klement Rejšek, Ladislav Rytíř, Ondřej Švejcar, Valerie Vranová.    Plzeň : Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2019 . 342 stran ilustrace (některé barevné), mapy ; . ISBN 978-80-261-0851-1 - Signatura : B 58.624
  Umístění: 903 - Dějiny pravěku
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická02/000

 6. Archaeologica Pragensia : archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy.    Praha : Muzeum hlavního města Prahy, [1980]- . Roky odběru: 1980-83,85-2005,08- . ISSN 0231-6390 , Čísla a Svazky

  Archaeologica Pragensia
 7. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Archaeologické nálezy z okolí Horažďovic / podává Jan Vratislav Želízko.    V Praze : J.V. Želízko, 1900 . 11 s., [4] l. obr. příl. - Signatura : P 10.700
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 8. Archeologia technica ... : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami : přednášky ze seminářů ....    V Brně : Technické muzeum, 1992- . Roky odběru: 2014- . ISSN 1805-7241 , Čísla a Svazky

  Archeologia technica
 9. Archeologická sbírka Okresního muzea v Chomutově / Eva Černá, Lenka Ondráčková.    V Teplicích : Regionální muzeum ; V Chomutově : Okresní muzeum, 1996 . 137 s. mapky ; . ISBN 80-85321-16-5 - Signatura : C 287.227
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 10. Archeologická studia : sborník z 1. studentské konference katedry archeologie FF ZČU v Plzni / editor Petr Krištuf.    Plzeň : Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010 . 197 s. il., mapy, plány ; . ISBN 978-80-7043-949-4 (brož.) - Signatura : C 341.493
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000