1. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích / [podle původního německého textu doplněné a rozšířené české znění připravil] Jiří Kořalka.    Praha : Argo, 1996 . 354 s. . ISBN 80-7203-022-1 (váz.) : - Signatura : C 287.247
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/200


 2. Hledání centra : vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století / Kristina Kaiserová, Miroslav Kunštát (eds.).    Ústí nad Labem : Albis International : UJEP - Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011 . 446 s. il., faksim. ; . ISBN 978-80-86971-37-7 (Albis International : brož.). ISBN 978-80-7414-432-5 (Univerzita J.E. Purkyně : brož.) - Signatura : C 346.850
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 3. Nacionalismus zvaný hospodářský : střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945) / Drahomír Jančík, Eduard Kubů (eds.).    Praha : Dokořán, 2011 . 735 s. il., mapa, portréty, faksim. ; . ISBN 978-80-7363-351-6 (váz.) - Signatura : C 344.709
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010


 4. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930 : mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. I. díl / Pavel Kladiwa, Dan Gawrecki, Petr Kadlec, Andrea Pokludová, Petr Popelka.    [Ostrava] : Ostravská univerzita ; Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 307 stran barevné mapy ; . ISBN 978-80-7422-550-5. ISBN 978-80-7422-549-9 - Signatura : C 371.180/1
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/100


 5. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930 : mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. II. díl / Petr Kadlec, Pavel Kladiwa, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka.    [Ostrava] : Ostravská univerzita ; Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 440 stran barevná mapa ; . ISBN 978-80-7422-551-2. ISBN 978-80-7422-549-9 - Signatura : C 371.180/2
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/100


 6. O hospodářskou národní državu : úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích = For economic national possessions : reflections and studies in modern Czech and German nationalism in the Czech lands / Jan Hájek, Drahomír Jančík, Eduard Kubů - editoři.    Praha : Karolinum, 2009 . 263 s. . ISBN 978-80-246-1391-8 (brož.) - Signatura : ČC 2.079/2005-1
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100


 7. Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století / Zbyněk Vydra (ed.).    Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007 . 145 s. faksim. ; . ISBN 978-80-7194-948-0 (brož.) - Signatura : C 328.515
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 8. Zachovej nám, Hospodine : Češi v Rakouském císařství 1804-1918 / Jiří Rak.    Praha : Havran, 2013 . 424 s., [40] s. barev. obr. příl. il., faksim., portréty ; . ISBN 978-80-87341-15-5 (váz.) - Signatura : C 354.651
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000