1. Alois Richard Nykl : padesát let cest jazykozpytce a filosofa / Josef Ženka (ed.).    Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Národní muzeum, 2016 . 638 stran ilustrace, portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-246-3354-1. ISBN 978-80-7036-519-9 - Signatura : C 371.955
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Bernolákovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave / spracoval Imrich Kotvan.    V Bratislavě : Univerzitná knižnica, 1957 . 60 s. . ISBN (Brož.) - Signatura : C 335.996
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Zlatá Koruna00/100

 3. Bibliografie prací Josefa Filipce za léta 1948-2003 / [medailon napsala Zuzana Děngeová ; bibliografii sestavila Jana Papcunová].    Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015 . 24 s. 1 portrét ; . ISBN 978-80-86496-85-6 - Signatura : C 367.209
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Bibliografie prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., za léta 1956–2008 / Jana Marie Tušková, Ivana Kolářová.    Brno : Masarykova univerzita, 2008 . 53 s. . ISBN 978-80-210-4754-9 (brož.) - Signatura : C 343.835
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Byla přísnou profesorkou, dovedla však své studenty pochopit-- : svůj zájem soustředila Marie Cirklová na historické jazykovědné disciplíny / (von).   -- In:  Českobudějovické listy -- 7/289 (10.12.1998), s. 17. 

  článek
 6. Daniel Arnošt Jablonský : život a dílo vnuka J.A. Komenského / [Joachim Bahlcke, Bogusłav Dybaś, Hartmut Rudolph (eds.)].    Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna Komenského, 2011 . 205 s. il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; errata (1 l. ; 40 mm x 21 cm) . ISBN 978-80-86935-16-4 (brož.) - Signatura : B 52.028
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Doba a slovesnost / Jiří Pistorius ; [uspořádali Zuzana Jürgens a Jiří Pelán ; k vydání připravila, ediční poznámku a komentář napsala ... Zuzana Jürgens ; cizojazyčné texty z francouzských, německých a anglických originálů přeložili Vlasta Dufková ... et al.].    Praha : Triáda, 2007 . 667 s. . ISBN 978-80-86138-76-3 (váz.) - Signatura : C 328.026
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Dobrodružství etymologie : články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta / editoři Aleš Bičan, Eva Havlová.    Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009 . 227 s. . ISBN 978-80-7422-005-0 (NLN : brož.) - Signatura : C 340.547
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. Doc. Ludvík Pokorný, lingvista a pedagog / Milan David ; foto archiv autora.   -- In:  Vlastivědný sborník Pelhřimovska -- 9 (1998), s. 20-22. 

  článek
 10. Docent Jaroslav Hruška / -pz-.   -- In:  Zálesí -- 31/červenec (1994), s. 5. 

  článek