1. Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém / Jan Hábl.    Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 201 stran . ISBN 978-80-7465-136-6 - Signatura : C 364.841
  Umístění: 37 - Pedagogika. Výchova a vzdělávání
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Analysing genre: the colony text of UNESCO resolutions / Olga Dontcheva-Navratilova.    Brno : Masaryk University, 2009 . 163 s. il. ; . ISBN 978-80-210-5104-1 (brož.) - Signatura : C 342.005
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. "A není to snad mysli klamná stvůra?" : (26. 8. 2013 – tři sta devadesát let od posledního návratu Karla Bonaventury Buquoye do Rožmberka nad Vltavou) / Jan Müller.   -- In:  Výběr -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, č. 2 (2013), s. 102-127.  il.

  článek
 4. Apoštol filosofů : studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii / Milan Hanyš.    Praha : Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2014 . 275 s. . ISBN 978-80-7476-055-6 (brož.) - Signatura : C 359.952
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Archeologie vědění / Michel Foucault ; z francouzského originálu L'archéologie du savoir přeložil Čestmír Pelikán.    V Praze : Herrmann & synové, 2016 . 318 stran . ISBN 978-80-87054-43-7 - Signatura : C 365.906
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010

 6. Athletae Christi : raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací / Petr Kitzler.    Praha : Filosofia, 2012 . 229 s. . ISBN 978-80-7007-380-3 (váz.) - Signatura : C 354.664
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Autor, text, dílo a jiné textologické studie / Mojmír Otruba.    Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2018 . 201 stran . ISBN 978-80-88069-25-6 - Signatura : C 385.966
  Umístění: 801 - Obecné otázky jazykovědy. Prozodie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie / Zdeněk Mathauser.    Praha : Filosofia, 2006 . 248 s. il. ; . ISBN 80-7007-239-3 (brož.) - Signatura : C 328.235
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. Bohumil Hrabal - autor v množném čísle / Jakub Češka.    Brno : Host, 2018 . 290 stran . ISBN 978-80-7577-437-8 - Signatura : C 378.017
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer : Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus über den Ersten Kreuzzug / Václav Bok.    Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018 . 473 stran . ISBN 978-3-8300-9282-7 - Signatura : C 377.426
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000