1. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  20 rokov vodohospodárskych stavieb Bratislava.    Bratislava : Obzor, [1971] . 72 s., [78] s. obr. příl. - Signatura : C 83.507
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Aktuální problémy vodního hospodářství.    Praha : Dům techniky ČVTS, 1974 . 88 s. - Signatura : C 205.498
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Analýza povodí Dunaje. Část A, Přehled hlavních výsledků / [Ursula Schmedtje ; předmluva Philip Weller].    Wien : Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, 2005 . 24 s. il. - Signatura : B 47.103
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Automatizace a mechanizace ve vodním hospodářství : sborník oborového dne, konaného 8. září 1964 na VI. Mezinárodním veletrhu v Brně.    Praha : ČVTS, 1964 . 60 s. - Signatura : C 50.115
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Bauen mit dem Regenwasser : aus der Praxis von Projekten / Harausgeber Dieter Londong, Annette Nothnagel.    München : R. Oldenbourg, 1999 . xiii, 236 s. il. . ISBN 3-486-26460-5 - Signatura : C 301.885
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Bezpečná společnost a voda [elektronický zdroj] : sborník z vědecké konference 2014 / Kavan Štěpán (ed).    České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014 . 1 CD-ROM barev. ; . ISBN 978-80-87472-79-8 - Signatura : CDK 775
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 7. Biotechnická opatření pro úpravu vodního režimu ve vybraných lokalitách modelového území Pomoravské nivy : certifikovaná metodika / Jiří Kulhavý, Miloslav Šlezingr, Pavel Kovář, Jakub Štibinger, Miroslav Blažej, Alois Prax, Ladislav Menšík, Pavel Hadaš, Vítězslav Hybler, Milan Sůva.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. ; Brno : Mendelova univerzita v Brně ; Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ; Hrušky : Forest-Agro, spol. s r.o., 2015 . 56 stran ilustrace (převážně barevné), mapy ; . ISBN 978-80-7417-108-6 - Signatura : C 368.443
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Biotechnická opatření v krajině pro zvýšení retence vody na odvodněných pozemcích v pramenných oblastech : metodika a katalog navrhovaných opatření / Mojmír Soukup a kol..    Praha : Vyzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2008 . 82 s. barev. il. ; . ISBN 978-80-904027-2-0 (brož.) - Signatura : C 333.711
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. BOMOSA remonte sensing method for small water bodies detection / Hesslerová P., Šíma M., Pokurný J..    Třeboň : ENKI, 2009 . 45 s. il., grafy . ISBN 978-80-254-5611-8 - Signatura : B 49.922
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 10. Budiž voda : izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody / Seth M. Siegel.    Praha : Aligier s.r.o., 2016 . 382 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, grafy ; . ISBN 978-80-906420-2-7 - Signatura : C 370.341
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000