1. 2D řešení aerodynamických charakteristik vztlakové mechanizace panelovou metodou druhého řádu = 2D solution of the aerodynamic characteristics of the high-lift devices using second-order panel method : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Bohumír Strnad.    V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2003 . 20 s. il. ; . ISBN 80-214-2525-3 (brož.) - Signatura : C 311.894
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Abstrakcia : o modeloch abstrahovania / Oliver Tenzer.    Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1966 . 188 s. - Signatura : C 57.993
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Access to capital and capital structure of the firm / Anastasiya Shamshur.    Prague : CERGE-EI, 2010 . 36 s. il. ; . ISBN 978-80-7343-230-0 (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK : brož.). ISBN 978-80-7344-220-0 (Národohospodářský výzkum AV ČR : brož.) - Signatura : C 341.202
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Adaptive processes in economic systems / R. E. Murphy.    New York : Academic press, 1965 . xvi, 209 s. - Signatura : C 59.691
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Advanced economic analyses / Petr Dostál.    Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008 . 80 s. il. ; . ISBN 978-80-214-3564-3 (brož.) - Signatura : S 32.518
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Analýza složitých procesů metodou kritické cesty / Milan Zelený.    Praha : Ekonomický ústav ČSAV, 1964 . 129 s. [1] příl. - Signatura : C 55.081
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Aplikace modální metody ve výpočtovém modelování dynamických vlastností rotorových soustav = Application of modal method in the computational modelling of dynamic behavior of rotor systems : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Aplikovaná mechanika / Eduard Malenovský.    Brno : VUTIUM, 2004 . 26 s. . ISBN 80-214-2647-0 (brož.) - Signatura : C 314.309
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Are immigrants paid less for education? / Lubomira Anastassova. College degree supply and occupational allocation of graduates - the case of Czech Republic / Barbara Gebicka. Rationally inattentive seller: sales and discrete pricing / Filip Matějka.    Prague : CERGE-EI, 2010 . 146 s. il. ; . ISBN 978-80-7343-226-3 (v knize neuvedeno : brož.) - Signatura : C 340.838
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. Aukce : teorie a praxe / Petr Fiala.    Praha : Professional Publishing, 2012 . 178 s. il. ; . ISBN 978-80-7431-099-7 (váz.) : - Signatura : C 354.632
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. Bayesian persuasion with costly information acquisition / Ludmila Matysková.    Prague : CERGE-EI, 2018 . 40 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7343-421-2. ISBN 978-80-7344-457-0 - Signatura : C 383.633
  Umístění: 519.2 - Pravděpodobnost. Matematická statistika
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000