1. 2D řešení aerodynamických charakteristik vztlakové mechanizace panelovou metodou druhého řádu = 2D solution of the aerodynamic characteristics of the high-lift devices using second-order panel method : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Bohumír Strnad.    V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2003 . 20 s. il. ; . ISBN 80-214-2525-3 (brož.) - Signatura : C 311.894
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Abstrakcia : o modeloch abstrahovania / Oliver Tenzer.    Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1966 . 188 s. - Signatura : C 57.993
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Access to capital and capital structure of the firm / Anastasiya Shamshur.    Prague : CERGE-EI, 2010 . 36 s. il. ; . ISBN 978-80-7343-230-0 (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK : brož.). ISBN 978-80-7344-220-0 (Národohospodářský výzkum AV ČR : brož.) - Signatura : C 341.202
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Adaptive processes in economic systems / R. E. Murphy.    New York : Academic press, 1965 . xvi, 209 s. - Signatura : C 59.691
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Advanced economic analyses / Petr Dostál.    Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008 . 80 s. il. ; . ISBN 978-80-214-3564-3 (brož.) - Signatura : S 32.518
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Aerodynamický návrh vysokotlakého osového ventilátoru s využitím nejnovějších výpočtových metod a jeho experimentální ověření = Aerodynamic design of high pressure axial-flow fan with the application of advanced computational methods and its experimental verification / Václav Cyrus.    V Praze : České vysoké učení technické, 2006 . 25 s. il. ; . ISBN 80-01-03482-8 - Signatura : C 322.473
  Umístění: 621.4/.7 - Tepelné motory. Pneumatické stroje. Montáže. Sváření
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Analýza ekonomických časových řad s příklady / Josef Arlt, Markéta Arltová, Eva Rublíková.    Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, 2002 . 147 s. il. ; . ISBN 80-245-0307-7 - Signatura : S 28.968
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti / Zbyněk Raida a kolektiv spoluautorů.    V Brně : VUTIUM, 2004 . 232 s. il. ; . ISBN 80-214-2541-5 - Signatura : C 312.906
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Analýza složitých procesů metodou kritické cesty / Milan Zelený.    Praha : Ekonomický ústav ČSAV, 1964 . 129 s. [1] příl. - Signatura : C 55.081
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. Aplikace modální metody ve výpočtovém modelování dynamických vlastností rotorových soustav = Application of modal method in the computational modelling of dynamic behavior of rotor systems : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Aplikovaná mechanika / Eduard Malenovský.    Brno : VUTIUM, 2004 . 26 s. . ISBN 80-214-2647-0 (brož.) - Signatura : C 314.309
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000