1. Aktuality ČSÚ = Current CZSO news : průmysl, energetika, stavebnictví, obchod, cestovní ruch za... : spotřebitelské ceny, výrobní ceny, nezaměstnanost, zahraniční obchod, organizační struktura, pokladní plnění státního rozpočtu za... : konjunkturální průzkumy za....    Praha : Český statistický úřad, [2003]-2010 .  svazků . Roky odběru: 2002-10 . ISSN 1214-1461 , Čísla a Svazky

    časopis
  2. ČSSR - příroda, lidé a hospodářství / kolektiv autorů ; editor Jaromír Demek.    Brno : Geografický ústav ČSAV, 1977 . 294 s. mapky, obr., tab., grafy.

    ČSSR - příroda, lidé a hospodářství
  3. Mistr : měsíčník pro profesionální práci.    Ostrava : INFO NAVIGATOR, 2004-2006 . 3 sv. . Roky odběru: 2004-06 , Čísla a Svazky

    Mistr