1. Anglicko-český slovník uprchlického práva = English-Czech dictionary of refugee law / Barbara Budíková, Jan Chovanec.    Brno : Masarykova univerzita, 1999 . 55 s. . ISBN 80-210-2235-3 - Signatura : C 296.688
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Ausländer- und Asylrecht : mit Stichwortverzeichnis / zusammengestellt und herausgegeben von Kay Hailbronner.    Heidelberg : C.F. Müller, 1998 . 1 sv. (různé stránkování) . ISBN 3-8114-5698-9 - Signatura : C 306.369
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu / Čestmír Čepelka, Dalibor Jílek, Pavel Šturma.    Brno : Masarykova univerzita, 1997 . 262 s. . ISBN 80-210-1493-8 - Signatura : C 294.701
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010

 4. Azylové právo ES : pohled a role nevládních organizací / Ivana Janů, Martin Rozumek.    Praha : Organizace pro pomoc uprchlíkům, [2004?] . 143 s. - Signatura : C 316.779
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Evropské mezinárodní právo soukromé / Monika Pauknerová.    V Praze : C.H. Beck, 2013 . xxx, 304 s.
  . ISBN 978-80-7400-504-6 - Signatura : C 366.695
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 6. Evropské mezinárodní právo soukromé / Naděžda Rozehnalová, Vladimír Týč, Monika Novotná.    Brno : Masarykova univerzita, 1998 . 346 s. . ISBN 80-210-1867-4 - Signatura : C 292.231
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách) / Naděžda Rozehnalová, Vladimír Týč.    Brno : Masarykova univerzita, 2003 . 401 s. . ISBN 80-210-3054-2 - Signatura : C 317.980
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého : soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík.    Praha : Leges, 2019 . 335 stran . ISBN 978-80-7502-330-8 - Signatura : C 389.223
  Umístění: 341 - Mezinárodní právo
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Internationales Privatrecht / von Gustav Walker.    Wien : Österreichische Staatsdruckerei, 1922 . 911 stran - Signatura : C 29.083
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Kolizní problematika přechodu vlastnického práva k movitým věcem na základě mezinárodní kupní smlouvy / Zdeněk Kučera.    Praha : Academia, 1970 . 193 s. - Signatura : C 75.100
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000