1. Evropské mezinárodní právo soukromé / Monika Pauknerová.    V Praze : C.H. Beck, 2013 . xxx, 304 s.
  . ISBN 978-80-7400-504-6 - Signatura : C 366.695
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 2. Evropské mezinárodní právo soukromé / Naděžda Rozehnalová, Vladimír Týč, Monika Novotná.    Brno : Masarykova univerzita, 1998 . 346 s. . ISBN 80-210-1867-4 - Signatura : C 292.231
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách) / Naděžda Rozehnalová, Vladimír Týč.    Brno : Masarykova univerzita, 2003 . 401 s. . ISBN 80-210-3054-2 - Signatura : C 317.980
  Umístění: 341.4/.6 - Mezinárodní trestní právo. Mezinárodní soudnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého : soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík.    Praha : Leges, 2019 . 335 stran . ISBN 978-80-7502-330-8 - Signatura : C 389.223
  Umístění: 341 - Mezinárodní právo
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010

 5. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Internationales Privatrecht / von Gustav Walker.    Wien : Österreichische Staatsdruckerei, 1922 . 911 stran - Signatura : C 29.083
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 6. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Kolizní problematika přechodu vlastnického práva k movitým věcem na základě mezinárodní kupní smlouvy / Zdeněk Kučera.    Praha : Academia, 1970 . 193 s. - Signatura : C 75.100
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Kompendium zum Asylrecht, Ausländerrecht und zum Schutz der Menschenrechte / Eva Šrámková.    Brno : Masarykova univerzita, 2001 . 56 s. . ISBN 80-210-2529-8 - Signatura : S 27.165
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Mezinárodní občanské právo procesní / Otakar Eller.    v Brně : Universita J.E. Purkyně, 1987 . 93 s. - Signatura : C 255.519
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Mezinárodní platební styk a problémy devizové ve světle mezinárodního práva soukromého / Mirko Svoboda.    Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1962 . 99, [1] s. - Signatura : C 43.040
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Mezinárodní právní pomoc ve věcech občanskoprávních / Vilém Steiner.    Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964 . 203, [1] s. - Signatura : C 52.446
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000