1. Bariéry a paradoxy demokracie / Peter Kulašik, Karolina Tichá (eds.).    České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií ; Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014 . 409 s. il. ; . ISBN 978-80-87472-78-1 - Signatura : C 360.428
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 2. Dispozitiv penální legitimity : kritická reflexe legitimity ve společnosti po neoliberální revoluci / Petr Krčál.    Brno : Doplněk, 2016 . 183 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7239-331-2 - Signatura : C 373.845
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu : lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? / Karel B. Müller.    Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018 . 286 stran grafy, tabulky ; . ISBN 978-80-7419-271-5 - Signatura : C 386.127
  Umístění: 321 - Politologie. Formy politické organizace, státu
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Machiavelliho Vladař : nové umění politiky / sestavili Thierry Ménissier, Yves Charles Zarka ; z francouzského originálu ... Machiavel. "Le prince" ou le nouvel art politique ... přeložil Martin Pokorný.    Praha : OIKOYMENH, 2015 . 175 stran . ISBN 978-80-7298-434-3 - Signatura : C 366.263
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Národ ďáblů : proč si necháváme vládnout? / Stein Ringen ; překlad Jiří Ogrocký.    Brno : Masarykova univerzita, 2017 . 227 stran . ISBN 978-80-210-8506-0 - Signatura : C 372.349
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/110

 6. Proč státy selhávají : kořeny moci, prosperity a chudoby / Daron Acemoglu, James A. Robinson ; [přeložil Eduard Geissler].    Praha : Argo : Dokořán, 2015 . 386 s. mapy ; . ISBN 978-80-257-1305-1. ISBN 978-80-7363-607-4 - Signatura : C 361.951
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Přání otcem myšlenky : Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví - proč politika tak často selhává / Thilo Sarrazin ; z německého originálu Wunschdenken: Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik so häufig scheitert ... přeložil František Štícha.    Praha : Academia, 2017 . 503 stran . ISBN 978-80-200-2749-8 - Signatura : C 375.533
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/011
  Celkem1

 8. Svobodný řád : úvod do umění si vládnout / Luděk Rychetník.    Praha : Vyšehrad, 2012 . 127 s. il. ; . ISBN 978-80-7429-246-0 (brož.) - Signatura : C 347.122
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000