1. Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec.    Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 . 251 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7419-187-9 - Signatura : C 363.322
  Umístění: 321 - Politologie. Formy politické organizace, státu
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 2. Bariéry a paradoxy demokracie / Peter Kulašik, Karolina Tichá (eds.).    České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií ; Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014 . 409 s. il. ; . ISBN 978-80-87472-78-1 - Signatura : C 360.428
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 3. Dispozitiv penální legitimity : kritická reflexe legitimity ve společnosti po neoliberální revoluci / Petr Krčál.    Brno : Doplněk, 2016 . 183 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7239-331-2 - Signatura : C 373.845
  Umístění: 321 - Politologie. Formy politické organizace, státu
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 4. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu : lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? / Karel B. Müller.    Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018 . 286 stran grafy, tabulky ; . ISBN 978-80-7419-271-5 - Signatura : C 386.127
  Umístění: 321 - Politologie. Formy politické organizace, státu
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 5. Machiavelliho Vladař : nové umění politiky / sestavili Thierry Ménissier, Yves Charles Zarka ; z francouzského originálu ... Machiavel. "Le prince" ou le nouvel art politique ... přeložil Martin Pokorný.    Praha : OIKOYMENH, 2015 . 175 stran . ISBN 978-80-7298-434-3 - Signatura : C 366.263
  Umístění: 321 - Politologie. Formy politické organizace, státu
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 6. Národ ďáblů : proč si necháváme vládnout? / Stein Ringen ; překlad Jiří Ogrocký.    Brno : Masarykova univerzita, 2017 . 227 stran . ISBN 978-80-210-8506-0 - Signatura : C 372.349
  Umístění: 32 - Politika, politologie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/100

 7. Nastává ráj pekla : vize sibiřského šamana / Bohuslav Hanuš.    Praha : Vladimír Kvasnička, Nakladatelství Vodnář, 2019 . 158 stran . ISBN 978-80-7439-152-1 - Signatura : C 391.521
  Umístění: 316.3 - Sociální struktura. Společnost
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/110

 8. Politika proti dominanci / Ian Shapiro ; z anglického originálu Politics against domination ... přeložila Zuzana Šťastná.    Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 381 stran . ISBN 978-80-246-3800-3 - Signatura : C 392.846
  Umístění: 321 - Politologie. Formy politické organizace, státu
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 9. Proč státy selhávají : kořeny moci, prosperity a chudoby / Daron Acemoglu, James A. Robinson ; [přeložil Eduard Geissler].    Praha : Argo : Dokořán, 2015 . 386 s. mapy ; . ISBN 978-80-257-1305-1. ISBN 978-80-7363-607-4 - Signatura : C 361.951
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010

 10. Přání otcem myšlenky : Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví - proč politika tak často selhává / Thilo Sarrazin ; z německého originálu Wunschdenken: Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik so häufig scheitert ... přeložil František Štícha.    Praha : Academia, 2017 . 503 stran . ISBN 978-80-200-2749-8 - Signatura : C 375.533
  Umístění: 321 - Politologie. Formy politické organizace, státu
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000