1. Bibliograf mezi regály : k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc..    Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2017 . 197 stran ilustrace (některé barevné), faksimile ; . ISBN 978-80-7051-242-5 - Signatura : C 377.332
  Umístění: 01/02 - Bibliografie a knihovnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000
  Na Sadech dospělé10/000

 2. Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích = History of public libraries in the Czech Lands / Jaromír Kubíček.    Brno : Moravská zemská knihovna, 2019 . 327 stran ilustrace, portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-7051-250-0 - Signatura : B 58.520
  Umístění: 026/027 - Knihovny. Typy knihoven
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/100

 3. Jaromír Kubíček - iniciátor, odborník a kamarád / Květa Cempírková.   -- In:  Bibliograf mezi regály -- S. 23-24. 

  článek
 4. Knihovníci a ex libris / Květa Cempírková.   -- In:  Čtenář -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, č. 4 (2019), s. 135.  ilustrace

  článek
 5. Knihovny a jejich majitelé : odraz zájmu a touhy po poznání / Lucie Heilandová, Jindra Pavelková (edd.).    Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2018 . 259 stran ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-7051-259-3 - Signatura : C 387.167
  Umístění: 026/027 - Knihovny. Typy knihoven
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000
  Zlatá Koruna01/000

 6. Libraries V4 in the Decoy of Digital Age : proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku : sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně.    Brno : The Moravian Library in Brno, 2016 . 476, 4 strany ilustrace, mapy ; . ISBN 978-80-7051-216-6 - Signatura : C 368.366
  Umístění: 006 - Normalizace. Standardizace. Metrologie. Kalendáře
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. ** Objednaný dokument **
  Otče, odpouštím vám : přežít zničené dětství / Daniel Pittet ; z francouzského Mon pere, je vous pardonne ... přeložila Markéta Dvořáková.    Brno : Cesta, 2019 . 197 stran ilustrace, portréty ; . ISBN 978-80-7295-236-6

  Otče, odpouštím vám
 8. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Před mezinárodním sjezdem knihovníků a přátel knihy v Praze 1926 / Jaromír Malý.    [S.l. : s.n.], 1926 . 6 s. - Signatura : P 8.805
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Řehoř Zeithammer (1800 - 1881).    Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1974 . 7 s. - Signatura : P 7.490
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 10. Slovanská knihovna - můj osud : mozaika vzpomínek / Jiří Vacek.    Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2016 . 174 stran ilustrace, portréty ; . ISBN 978-80-7050-671-4 - Signatura : C 369.318
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000