1. ABC praktické personalistiky / Josef Koubek.    Praha : Linde, 2000 . 400 s. il. ; . ISBN 80-86131-25-4 - Signatura : C 321.720
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Administrativní technika / Josef Kříž, Roman Zuzák.    V Praze : Credit, 2004 . 85 s. . ISBN 80-213-1158-4 (ČZU) - Signatura : S 30.726
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Aktivní sebeřízení : jak získat kontrolu nad svým časem a prací / Anita Bischof, Klaus Bischof ; [překlad Jiří Adamík ; předmluva k českému vydání David Gruber].    Praha : Grada, 2003 . 118 s. il. . ISBN 80-247-0647-4 - Signatura : C 309.724
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Aktuální otázky v problematice krizového řízení / [editor] Leoš Navrátil a kol..    České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 . 89 s. il. ; . ISBN 80-7040-794-8 - Signatura : S 31.330
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/100

 5. Aktuální problémy managementu veřejné správy a metodologické předpoklady jeho rozvoje.    Praha : Vydavatelství PA ČR, 2004 . 105 s. . ISBN 80-7251-174-2 - Signatura : C 318.350
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Aktuální problémy řízení podniků v České republice / Ladislav Blažek.    Brno : Masarykova univerzita, 1998 . 38 s. . ISBN 80-210-1808-9 - Signatura : S 28.715
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Analýza a návrh systémů / [Stanislav Horný].    V Praze : Vysoká škola ekonomická, 1999 . 98 s. . ISBN 80-245-0007-8 - Signatura : S 26.608
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická20/000

 8. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Aplikace kauzálních úloh v řídící praxi / Lidmila Nestěrová.    Praha : Institut řízení, 1979 . 39, [1] s. - Signatura : C 230.494
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Aplikace metody řízení podle programových cílů v podnikové praxi / Jaroslav Jasanský.    Praha : Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČSR, 1981 . 74 s. - Signatura : C 229.779
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Armáda a lidský faktor / Graf. úprava Jindřich Studnička.    Praha : Magnet-Press, 1993 . 77 s. tab., schémata ; . ISBN 80-85469-42-1 (brož.) - Signatura : C 275.598
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000