1. Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa : certifikovaná metodika / Tomáš Hlásny, Róbert Marušák, Jiří Novák a kolektiv.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2016 . 60 stran barevné ilustrace, mapy ; . ISBN 978-80-7417-122-2 - Signatura : C 371.610
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 2. Allgemeine Betriebsordnung der Angestellten auf den Fürst zu Schwarzenberg'schen Betrieben.    [Budweis : Moldavia, 1941?] . 15 s. - Signatura : DT 3.600
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 3. Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu : certifikovaná metodika / Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2014 . 31 s. barev. il. ; . ISBN 978-80-7417-082-9 - Signatura : C 361.547
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 4. Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA : certifikovaná metodika / Petr Zahradník, Marie Zahradníková, Hubert Plaček.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018 . 20 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7417-175-8 - Signatura : C 388.164
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Biotechnická opatření pro úpravu vodního režimu ve vybraných lokalitách modelového území Pomoravské nivy : certifikovaná metodika / Jiří Kulhavý, Miloslav Šlezingr, Pavel Kovář, Jakub Štibinger, Miroslav Blažej, Alois Prax, Ladislav Menšík, Pavel Hadaš, Vítězslav Hybler, Milan Sůva.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. ; Brno : Mendelova univerzita v Brně ; Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ; Hrušky : Forest-Agro, spol. s r.o., 2015 . 56 stran ilustrace (převážně barevné), mapy ; . ISBN 978-80-7417-108-6 - Signatura : C 368.443
  Umístění: 626/627 - Vodní stavitelství. Vodní nádrže. Vodní cesty
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 6. Dienstordnung für die Fürst A.J. Schwarzenberg'schen Angestellten.    [S.l. : s.n., 1914?] . 7 s. - Signatura : DT 3.599
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 7. Dienst-Ordnung für die Fürst A.J. Schwarzenberg'schen Angestellten.    [S.l. : Selbstverlag, 1909?] . 6 s. - Signatura : DT 3.598
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 8. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče / Ladislav Bezděk, Martin Frouz.    Praha : Národní památkový ústav, 2014 . 215 s. il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ; . ISBN 978-80-7480-017-7 - Signatura : B 58.345
  Umístění: 77 - Fotografie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Domácí a divadelní řád pro městské divadlo v Čes. Budějovicích.    V Čes. Budějovicích : Nákladem vlastním, 1924 . 15 s. - Signatura : P 4.892
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 10. Doporučené formy porostních směsí a způsoby jejich obhospodařování v ochranných pásmech zvláště chráněných území ponechaných samovolnému vývoji v 5.-7. lesním vegetačním stupni : certifikovaná metodika / Tomáš Vrška, Roman Modlinger, David Janík, Dušan Adam, Jan Liška, Libor Hort.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2015 . 36 stran ilustrace (některé barevné) ; . ISBN 978-80-7417-105-5 - Signatura : C 367.642
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000