1. Abriß zur Theorie, zur Geschichte und zur Didaktik der deutschen Kinder- und Jugendliteratur : Lehrmaterial für Studenten an Universitäten der Tschechischen Republik / Reiner Neubert.    Plzeň : Vydavatelství ZČU, 1996 . 165 s. . ISBN 80-7082-261-9 (brož.) - Signatura : S 23.576
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/100

 2. Accounting / Petr Valouch.    V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 . 102 s. . ISBN 80-7157-916-5 - Signatura : S 31.531
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Adjustment calculus / Leoš Mervart, Zdeněk Lukeš.    Praha : Nakladatelství ČVUT, 2007 . 165 s. il. ; . ISBN 978-80-01-03593-1 (brož.) - Signatura : S 31.980
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Administrace databázového systému ORACLE / Petr Macák.    Praha : Oeconomica, 2008 . 197 s. il. . ISBN 978-80-245-1441-3 - Signatura : S 32.864
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Advanced economic analyses / Petr Dostál.    Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008 . 80 s. il. ; . ISBN 978-80-214-3564-3 (brož.) - Signatura : S 32.518
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Advanced English conversation practice / Vladimír Vařecha, Věra Urbanová, Vlasta Rejtharová.    Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984 . 291 s. . ISBN (Váz.) - Signatura : C 239.578
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Advanced English for civil engineering and architecture / Magdalena Žemličková.    Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014 . 233, xi s. il. (převážně barev.) ; . ISBN 978-80-01-05457-4 (brož.) - Signatura : S 33.550
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Affaires dans le tourisme : obchodní francouzština v cestovním ruchu a hotelnictví / Romana Kratochvílová.    Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007 . 168 s. il.
  . ISBN 978-80-86578-63-7 - Signatura : S 32.322
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Afrika : nástin geografie kontinentu : učebnice pro geologicko-geografické fakulty a pro vys. školy pedagog. / Vlastislav Häufler ; fot. J. Hanzelka a M. Zikmund ... [et al.].    Praha : SPN, 1957 . 284 s., [16] s. fot. příl. - Signatura : C 29.630
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Agrochemie a pedologie / Ladislav Kolář.    Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975 . 234 s. - Signatura : S 6.679
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická50/100