1. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Acta cybernetica : práce Ústavu technickej kybernetiky SAV.    Bratislava : Veda, 1975-1981 . 6 sv. . Roky odběru: 1975-81 , Čísla a Svazky

  časopis
 2. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Acta ecologica.    Bratislava : Veda, 1977-[1990] . 9 sv. . Roky odběru: 1977-88 , Čísla a Svazky

  časopis
 3. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Acta geobiologica.    Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972-1977 . 6 sv. . Roky odběru: 1972-77 . ISSN 0139-8075 , Čísla a Svazky

  časopis
 4. Acta Gymnica.    Olomouc : Palacký University, 2014- .  svazků . Roky odběru: 2014- . ISSN 2336-4912 , Čísla a Svazky

  Acta Gymnica
 5. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca.    Praha : SZdN, 1950- . Roky odběru: 1964-85,91-94,2002- . ISSN 0001-5415 , Čísla a Svazky

  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca
 6. Acta medica (Hradec Králové).    Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1996- . Roky odběru: 2000- . ISSN 1211-4286 , Čísla a Svazky

  Acta medica (Hradec Králové)
 7. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum.    Praha : Národní muzeum, 2017- . Roky odběru: 2017- . ISSN 2570-6861 , Čísla a Svazky

  Acta Musei nationalis Pragae
 8. Acta Musei nationalis Pragae. Historia.    Praha : Národní muzeum, 2017- . Roky odběru: 2017- . ISSN 2570-6845 , Čísla a Svazky

  Acta Musei nationalis Pragae
 9. Acta polytechnica : journal of advanced engineering.    Praha : ČVUT, 1992- .  svazků . Roky odběru: 1996- . ISSN 1210-2709 , Čísla a Svazky

  Acta polytechnica
 10. Acta Societatis zoologicae Bohemoslovacae.    Praha : Academia, 1990-1992 . 3 sv. . Roky odběru: 1990-92 . ISSN 0862-5247 , Čísla a Svazky

  časopis