1. Hvězdy nad Krušnohořím : letecká válka nad severozápadními Čechami 1944-1945 / [Martin Veselý].    Praha : Naše vojsko, 2005 . 126 s., [16] s. obr. příl. il., portréty ; . ISBN 80-206-0793-5 - Signatura : C 320.657
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 2. Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic / Hana Veselá, Alena Sellnerová, Jan Hanzlík.    Ústí nad Labem : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 2015 . 277 stran ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; . ISBN 978-80-85036-56-5 - Signatura : C 365.921
  Umístění: 728 - Obytné budovy
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 3. Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století : [sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Ústí nad Labem / redakce Kristina Kaiserová, Martin Veselý].    Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 2006 . 202 s., [20] s. obr. příl. il., portréty, faksim. ; . ISBN 80-7044-777-X (brož.) - Signatura : C 357.817
  Umístění: 94(437) - Dějiny Československa
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 4. O! werthestes Vatter-Land! : Kultur Deutschböhmens 17.-19. Jh. / [redakce Martin Veselý].    Ústí nad Labem : Společnost pro dějiny Němců v Čechách : Ústav slovansko-germánských studií UJEP : Muzeum města Ústí nad Labem : a Archiv města Ústí nad Labem, 2003 . 85 s., [24] s. příl. il., plány, faksim. ; . ISBN 80-86475-02-6 (brož.). ISBN 80-7044-469-X (brož.) - Signatura : C 356.372
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 5. Orosené dějiny / Martin Veselý (ed.).    Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 398 stran ilustrace, faksimile, portréty ; . ISBN 978-80-7561-168-0 - Signatura : C 388.649
  Umístění: 663.4 - Pivovarnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 6. Paměť a místo : proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století / Martin Veselý, Jaroslav Rokoský (eds.).    Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Brno : Doplněk, 2015 . 517 stran ilustrace, portréty, mapy, faksimile ; . ISBN 978-80-7414-765-4 - Signatura : C 367.611
  Umístění: 94(437.3) - Dějiny Česka. 1918/1992
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/100

 7. Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách : sborník z konference konané 27.-28. listopadu 2006 / [redakce Josef Märc, Martin Veselý].    Ústí nad Labem : Filozofická fakulta UJEP, 2008 . 166 s. il. ; . ISBN 978-80-7414-032-7 - Signatura : C 362.146
  Umístění: 930 - Historické vědy. Archivnictví. Kulturní dějiny. Dějepis-učebnice
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 8. Sudetská župa do kapsy : Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945 / Martin Veselý.    Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Domažlice : Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, 2018 . 295 stran ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, plány, faksimile ; . ISBN 978-80-7561-091-1. ISBN 978-80-87316-79-5 - Signatura : C 378.516
  Umístění: 94(437) - Dějiny Československa
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 9. Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? : 1939-1945 / Martin Veselý.    Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011 . 864 s. il., portréty, faksim. ; . ISBN 978-80-7414-383-0 (váz.) - Signatura : C 347.440
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 10. Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989) / Jaroslav Rokoský, Martin Veselý (eds.).    Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Brno : Doplněk, 2018 . 522 stran ilustrace, faksimile ; . ISBN 978-80-7561-113-0. ISBN 978-80-7239-338-1 - Signatura : C 383.084
  Umístění: 94(437) - Dějiny Československa
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000