1. Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu : certifikovaná metodika / Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2014 . 31 s. barev. il. ; . ISBN 978-80-7417-082-9 - Signatura : C 361.547
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 2. Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím přípravných dřevin : certifikovaná metodika / Jiří Souček, Ondřej Špulák, Jan Leugner, Karel Pulkrab, Roman Sloup, Antonín Jurásek, Antonín Martiník.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2016 . 35 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7417-119-2 - Signatura : C 371.207
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 3. Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu : certifikovaná metodika / Antonín Jurásek, Jarmila Matincová, Jan Leugner.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2010 . 34 s. il. (některé barev.) ; . ISBN 978-80-7417-035-5 (brož.) - Signatura : C 342.011
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 4. Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin v CHS borového a smrkového hospodářství : certifikovaná metodika / Martin Slodičák, Dušan Kacálek, Oldřich Mauer, David Dušek, Kateřina Houšková, Antonín Jurásek, Jan Leugner, Jiří Novák, Jiří Souček, Ondřej Špulák, Vilém Podrázský, Václav Zouhar.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2017 . 44 stran . ISBN 978-80-7417-153-6 - Signatura : C 378.278
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 5. Metodické postupy pro zmenšení nepříznivého působení vyšších koncentrací a depozic sloučenin dusíku na lesní ekosystém v Orlických horách = Methods to mitigate negative impact of increased concentrations and depositions of nitorgen compounds in forest ecosystems, the Orlické hory Mountains : certifikovaná metodika / Jiří Souček, Dušan Kacálek, František Šach, Jan Leugner, Evelína Erbanová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018 . 32 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7417-181-9 - Signatura : C 388.166
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 6. Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh : certifikovaná metodika / Antonín Jurásek, Jan Leugner, Jarmila Martincová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2011 . 32 s. barev. il. ; . ISBN 978-80-7417-045-4 (brož.) - Signatura : C 346.684
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 7. Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sadebního materiálu smrku ztepilého a borovice lesní : certifikovaná metodika / Jarmila Martincová, Jan Leugner, Evelína Erbanová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018 . 28 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7417-185-7 - Signatura : C 391.119
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 8. Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. pro horské oblasti / Antonín Jurásek, Jan Leugner, Jarmila Martincová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2007 . 27 s. il. (převážně barev.) ; . ISBN 978-80-86461-86-1 (brož.) - Signatura : C 329.010
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 9. Tvorba směsí s douglaskou = Growing Douglas-fir mixed with other tree species : certifikovaná metodika / Jiří Novák, Dušan Kacálek, David Dušek, Jan Leugner, Marian Slodičák, Ladislav Šimerda.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018 . 27 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7417-178-9 - Signatura : C 388.170
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 10. Využití smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. se zvýšenou odolností ke stresům při obnově horských lesů : certifikovaná metodika / Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2012 . 40 s. barev. il. ; . ISBN 978-80-7417-060-7 (brož.) - Signatura : C 351.220
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000