1. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Roč. 25, č. 1, 2019    Praha : Svoboda, 2019 . ISSN 1211-264X

  časopis
 2. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Roč. 25, č. 2, 2019    Praha : Svoboda, 2019 . ISSN 1211-264X

  časopis
 3. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Roč. 25, č. 3, 2019    Praha : Svoboda, 2019 . ISSN 1211-264X

  časopis
 4. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Roč. 25, č. 4, 2019    Praha : Svoboda, 2019 . ISSN 1211-264X

  časopis