1. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. č. 1, 2020    V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 . ISSN 1213-7758

  časopis
 2. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. č. 2, 2020    V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 . ISSN 1213-7758

  časopis
 3. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. č. 3, 2020    V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 . ISSN 1213-7758

  časopis
 4. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. č. 4, 2020    V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 . ISSN 1213-7758

  časopis