1. Melanoma news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání. Roč. 4, č. 1, 2019    Praha : We Make Media, s.r.o., 2019 . ISSN 2464-7500

    časopis