1. Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů.Roč. 1, č. 4, 2016    Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016 . ISSN 2464-6148

  časopis
 2. Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů.Roč. 1, č. 1, 2016    Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016 . ISSN 2464-6148

  časopis
 3. Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů.Roč. 1, č. 3, 2016    Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016 . ISSN 2464-6148

  časopis
 4. Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů.Roč. 1, č. 2, 2016    Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016 . ISSN 2464-6148

  časopis