1. Arnikum : čtvrtletní zpravodaj sdružení Arnika. č. 2, 2013    Praha : ARNIKA, 2013

    časopis
  2. Arnikum : čtvrtletní zpravodaj sdružení Arnika. č. 1, 2013    Praha : ARNIKA, 2013

    časopis