1. Lingua Viva : odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku.Roč. 14, č. 26, 2018    V Českých Budějovicích : Katedra romanistiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018 . ISSN 1801-1489

    Lingua Viva
  2. Lingua Viva : odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku.Roč. 14, č. 27, 2018    V Českých Budějovicích : Katedra romanistiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018 . ISSN 1801-1489

    časopis