1. Degradation of littoral vegetation described by geostatistical methods / Kateřina Čeřovská [aj.]. ; Emilie Pecharová, Václav Nýdl, Richard Tichý.   -- In:  -- 12/1 (1995), s. 23-30 . Sborník - Agronomická fakulta v Českých Budějovicích. 

    článek
  2. Kritický stav rybničního ekosystému Řežabinec - chráněného území nadnárodního významu a možná východiska jeho obnovy / Emilie Pecharová.   -- In:  -- 12/1 (1995), s. 45-60 . Sborník - Agronomická fakulta v Českých Budějovicích. 

    článek
  3. Vzpomínky na Slavomila Hejného / Emilie Pecharová.   -- In:  Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- 42 (2002), s. 121-122. 

    článek