1. Vliv přípravku Purac na prodloužení doby skladování masa ryb = The effect of Purac preparation on prolongation of time for fish flesh storage / F. Vácha, T. Pavlíček, P. Hartvich.   -- In:  Buletin VÚR Vodňany -- 34/4 (1998), s.129-136 : il.. 

    článek