1. Netoličtí měšťané : Pražský knihtiskař s erbem / Václav Hajer.   -- In:  Listy Prachaticka -- 3/22 (26.01.1995), s. 10. 

    článek