1. Řepů dali květiny : do netolického muzea bylo proč jít / Zuzana Mikešová.   -- In:  Listy Prachaticka -- 1/5 (16.09.1993), s. 10. 

    článek