1. Pamětní deska-- / Jaroslav Wimmer.   -- In:  Táborské listy -- 2/170 (26.07.1993), s. 10 : il.. 

    článek
  2. Vl. Kybal a V. Flajšhans v zápase o vydavatelskou koncepci Komise pro vydávání pramenů českého hnutí náboženského ve 14. a 15. století ČAVU : k stému výročí rozhodnutí Vl. Kybala věnovat se dílu M. Matěje z Janova = Vl. Kybal and V. Flajšhans Fighting over the Publishing Conception of the Committee of the Czech Academy for Science and Art for Publishing of Sources from Czech Religious Movement in the14th and 15th Century : On the occasion of Vl. Kybal´s decision to devote his time to the work of M. Matěj of Janov / Jaroslav Hrdlička.   -- In:  Husitský Tábor -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 13 (2002), s. 119-124. 

    článek
  3. Známé osobnosti Táborska / St. Zita ; Zprac. Petr Brátka.   -- In:  Táborské listy -- 4/114 (17.05.1995), s. 10. 

    článek