1. To byl ale cirkus! : z některých studentských reakcí na školní akce : střípky z podlavice / Kristýna Mallátová.   -- In:  Českobudějovické listy -- 12/75 (29.03.2003), s. 19. 

    článek