1. Člověk nabývá ceny vzděláním : dopis čtenáře / Jiřina Machníková.   -- In:  Českobudějovické listy -- 9/51 (01.03.2000), s. 17. 

    článek
  2. Diamant nabývá ceny broušením, člověk vzděláním : k 57. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka / Jiřina Machníková.   -- In:  Listy Strakonicka -- 2/216 (14.09.1994), s. 11. 

    článek
  3. Jak se rodí básníci (a spisovatelé) / Jiřina Machníková.   -- In:  Listy Strakonicka -- 3/274 (23.11.1995), s. 10. 

    článek