1. Webové stránky kraje mají od začátku roku zcela novou koncepci / Jan Stráský , Bohumír Mach.   -- In:  Českobudějovické listy -- 14/22 (27.01.2005), s. Jihočeské noviny : [příloha], s. 1-2. 

    článek