1. Lomeček a řeholní sestry / S. M. Ludmila Lovečková.   -- In:  Stuchlá, Pavla . 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci -- s. 131-144. 

    článek