1. Přivítám každou připomínku : (rozhovor s Janem Liškou, velitelem MP Písek) / Jan Liška ; Zaps. -lego- ; Fot. R. Talián.   -- In:  Písecké postřehy -- 3/8 (1994), s. 1. 

    článek